Welkom bij dorpsfoto.nl.
Dorpsfoto.nl stelt zich ten doel historisch waardevolle foto's digitaal te conserveren en beschikbaar te maken
door ze te rubriceren in een databank die toegankelijk is via het internet.
Dit maakt het mogelijk te zoeken op diverse kenmerken, zoals plaats, jaar, bijzondere objecten, beroep, naam, etcetera.
 
Kies voor optimale weergave van de foto's de instelling die het beste past bij uw schermbreedte  640 px  800 px   1024 px  1152 px   1280 px
 1366 px   1440 px  1680 px  1920 px
 
Kies een plaats